binaire opties gratis bonus Nacionalni sport je uređen pravnim aktima koji ga uže i šire uređuju, ali i strateškim dokumentom, koji na stručan način, posebno planiranim aktivnostima, suštinski unapređuje sistem sporta u Republici Srbiji.

grafici forex streaming

I - Startegija razvoja sporta u Republici Srbiji za period 2009/2013. godinu 

opzioni binarie paypal Da bi se nacionalni sport razvijao ravnomerno i obezbedio dugoročni plan razvoja, izrađena je Strategija razvoja sporta i na osnovu iste priređen je Akcioni plan. Ovo je prvi put u dugoj istoriji institucionalizovanog sporta u Republici Srbiji da su planovi u ovoj oblasti sistematizovani i izloženi na ovaj način. Strategijom su jasno definisane vizija i misija nacionalnog sporta, a Akcionim planom su utvrđene aktivnosti koje će biti realzovane u četvorogodišnjem periodu, koje treba da unaprede funkcionisanje isti.  Strategija je definisala prioritete :

Tastylia Strips 20mg Tadalafil Ghevarsha International Legal Supplier
 • sport dece i omladine ( školski , univerzitetski i rekreativni sport );
 • razvoj sportske infrastrukture;
 • vrhunski sport.

binäre optionen wo kommt das geld her Akcionim planom za sprovođenje Strategije postiže se dalja razrada navedinih prioriteta utvrđivanjem aktivnosti koje će dovode do ostvarivanja utvrđenih kako kratkoročnih, tako i srednjoročnih i dugoročnih ciljeva. Pored definisanih  prioriteta Strategija je prvi put definisala Strateške oblasti:rekreativni sport, sport u lokalnim zajednicama, žene i sport, zavodi u sportu, nauka i obrazovanje u sportu, policijski sport, vojni sport;

testosterone propionate uk

II - U užem smislu je to Zakon o sportu /Službeni glasnik RS, br. 24/2011./ i pravilnici koji oblast sporta bliže uređuju.

seroquel 75 mg Ovim zakonom uređuju se prava i obaveze sportista i ostalih fizičkih lica u sistemu sporta, pitanja vezana za pravni položaj, organizaciju i registraciju pravnih lica u sistemu sporta (u daljem tekstu: organizacije u oblasti sporta), opšti interes i potrebe i interesi građana u oblasti sporta, finansiranje, kategorizacije u oblasti sporta, strategija razvoja sporta u Republici Srbiji, školski sport, sportski objekti, organizovanje sportskih priredaba, nacionalna priznanja i nagrade za poseban doprinos razvoju i afirmaciji sporta, vođenje evidencija, nadzor nad radom organizacija u oblasti sporta i pitanja u vezi sa evidentiranjem i privatizacijom u oblasti sporta.

http://fiontar.ie/?v=handel-binäre-optionen handel binäre optionen

Pravilnici

 • Pravilnik o utvrđivanju posebne zdravstvene sposobnosti, načinu, vrsti, obimu i rokovima u kojima se sprovode zdravstveni pregledi za sve takmičare koji učestvuju na sportskim takmičenjima
 • Pravilnik o nomenklaturi sportskih zanimanja i zvanja
 • Pravilnik o bližim uslovima za obavljanje stručnog osposobljavanja
 • Pravilnik o okvirnom planu i programu i načinu stručnog osposobljavanja i načinu i postupku izdavanja, obnavljanja i oduzimanja dozvola za rad
 • Pravilnik o načinu i postupku obavljanja stručnog nadzora
 • Pravilnik o bližim uslovima za obavljanje sportskih aktivnosti i delatnosti
 • Pravilnik o uređenju Registra
 • Pravilnik o bližim uslovima za obavljanje sportske delatnosti od strane ustanova i privrednih društava u oblasti sporta
 • Pravilnik o kriterijumima, načinu i postupku za odobrenje programa i dodelu sredstava
 • Pravilnik o utvrđivanju nacionalnih granskih sportskih saveza preko kojih se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta u Republici Srbiji, sportskih grana u RS, sportskih grana od naročitog interesa za RS i sportskih objekata od posebnog značaja za razvoj sporta na području RS
 • Pravilnik o bližim uslovima i kriterijumima za stipendiranje vrhunskih sportista amatera za sportsko usavršavanje i za dodelu novčane pomoći sportistima sa posebnim zaslugama
 • Pravilnik o kategorizaciji sportista, sportskih stručnjaka i sportskih objekata
 • Pravilnik o bližim uslovima i kriterijumima za organizovanje školskog sporta
 • Pravilnik o načinima i uslovima korišćenja i uslovima obavljanja sportskih aktivnosti u javnim sportskim objektima
 • Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja matičnih evidencija
 • Pravilnik o obrascu i načinu izdavanja legitimacija sportskim inspektorima
 • Pravilnik o sadržini i obrazcu evidencione prijave
 • Uredba o visini naknade za upis sportskog udruženja u Registar
 • Uredba o dodeli nacionalnih sportskih priznanja i nagrada za poseban doprinos razvoju i afirmaciji sporta
 • Uredba o dodeli nagrada za poseban doprinos razvoju i afirmaciji sporta u neolimpijskim sportovima

cytotec where can i buy without prescription in Moreno Valley California III – U širem smislu, nacionalni sport u Srbiji, u okviru programskog funkcionisanja se oslanja i na sledeće pravne akte:

 • Ujedinjene nacije /Akcioni plan-Bankok, Međunarodna povelja o fizičkom obrazovanju i sportu, Rezolucija Generalne skupštine UN 58-5/;
 • Savet Evrope / Dodatni protokol Antidoping konvencija SE, Evropska konvencija protiv dopingovanja u sportu, Evropska povelja o sportu za sve, Evropska sportska povelja, Evropska povelja o sportu za sve - Osobe sa invaliditetom, Kodeks sportske etike, Konvencija SE nasilje na sportskim priredbama, Manifest - mladi - sport, Rezolucija o većem učešću žena u sportu, Sport za sve - starije osobe/
 • Evropska unija / Deklaracija iz Nice EU, Izjava - Amsterdam, Ugovor - Lisabon - sport/
 • Statuti i sportska pravila međunarodnih sportskih federacija;
 • Statuti i pravilnici nacionalnih krovnih, sportskih i strukovnih saveza;

Registri sportskih organizacija

 • Registar koji vodi Agencija za privredne registre. Agencija vodi Registar preko Registratora nadležnog za vođenje Registra;
 • Jedinstvena evidencija udruženja, društava i saveza u oblasti sporta, koje vodi ministarto nadležno za oblast sporta;
 • Matične evidencije sportskih objekata, za koje je nadležan Republički zavod za sport i medicinu sporta;
 • Radi organizovanog i sistematskog praćenja stanja u sportu i dugoročnog planiranja njegovog razvoja u Republici Srbiji vode se sledeće Matične evidencije:
 • kategorisanih i drugih sportista takmičara;
 • preduzetnika u sportu;
 • organizacija u oblasti sporta;
 • sportskih stručnjaka i stručnjaka u sportu;
 • realizatora programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta;
 • sportskih objekata;
 • velikih međunarodnih sportskih priredaba u Republici Srbiji.

sildenafil orion köpa Jedinstvena evidencija sadrži - podatke o udruženjima, društvima i savezima u oblasti sporta, i to:

Sildenafil Citrate billiger bestellen
 • naziv;
 • sedište;
 • adresa;
 • datum osnivanja;
 • grana sporta;
 • pravna forma;
 • ime i funkcija zastupnika;
 • članstvo u savezima u oblasti sporta;
 • šifra i opis pretežne privredne i druge delatnosti koja se neposredno obavlja;
 • naziv registarskog organa i broj pod kojim je udruženje upisano u Registar.

binäre optionen zeitung Napomena: Ministarstvo obaveštava sportsko udruženje o broju pod kojim je sportsko udruženje upisano u Jedinstvenu evidenciju (broj jedinstvene evidencije).

http://pelicanhouse.nl/?nsover=video-fineco-opzioni-binari video fineco opzioni binari