Lifestyle

Ekg kako se radi – AdresarSporta.rs

Što je ekg

Ekg ili elektrokardiogram je pretraga kod koje se zapisuje električna aktivnost srca u određenom vremenu. Uređaj kojim se radi ova pretraga se zove elektrokardiograf, a analizira valove i vektore depolarizacije i repolarizacije kojima se mogu utvrditi određeni poremećaji u radu srca. Ekg je izumio Willem Einthoen 1901. godine i dobio Nobelovu nagradu za svoj izum, te se i danas njegov izum koristi kao osnovna pretraga srca i poremećaja srca kojom se može ustanoviti bilo kakav poremećaj u radu srca.

Srce emitra svoj srčani implus koji se osjeća u tkivu oko srca, te dopire i do kože gdje nastaju razlike potencijala koje ovaj uređaj bilježi. Kod zdravih osoba pretraga će pokazivati P-valove, QRS-kompleks i T-valove od kojih svaki daje određeno značenje u specijalističkom tumačenju nalaza pretrage. Kontroliraju se rad klijetki i pretklijetki, te njihova depolarizacija kod otvaranja srčanih zalisaka, vremenski period za depolarizaciju, te se promatra repolarizacija klijetki i kontrakcija mišića klijetki srca.

Kako se radi ekg

Elektrokardiogram ili ekg je vrlo jednostavna i bezbolna pretraga koja daje puno informacija o radu srca i njegovoj funkciji, te se mogu lako otkriti poremećaji u radu srca. Ova se pretraga radi koristeći tri metode, pretraga u stanju mirovanja u ležećem položaju, elektrokardiogram pod opterećenjem ili ergometrija kada pacijent hoda po pokretnoj traci, te holter koje pacijent nosi na sebi 24 sata ili u nekim slučajevima 72 sata, te se snimanje rada srca odvija tokom tog cijelog perioda dok pacijent nosi holter.

Kada se elektrokardiogram radi u ležećem položaju poželjno je da pacijent miruje prije pregleda, odnosno da ne obavlja fizičke aktivnosti prije pregleda kako bi se tijelo i srce smirili. Tokom pregleda će pacijent ležati, na noge, te na prsa i ruke će mu biti priključene elektrode kako bi električni krug bio zatvoren i mogao snimati impulse srca. Ukoliko se pregled obavlja pod opterećenjem, ekg pod opterećenjm ili ergometrija pacijent će također biti priključen elektrodama na aparat koji će snimati rad srca pod opterećenjem. Holter je uređaj koji pacijent ne smije skidati sam već ga specijalist stavlja i skida jer je potrebno snimati rad srca tokom perioda koji je odredio specijalist, a pacijent će obavljati svoje normalne dnevne aktinosti.

Zašto se radi ekg

Ukoliko osjećate preskakanje srca, nepravilan rad srca, bol u prsima, zaduhu bez tjelesnog opterećenja, te da vaš liječnik opće medicine sumnja na infarkt miokarda, miokarditis, te upale srčanih zaliska endokarditis uputit će vas prvo na elektrokardiogram ili ekg. Ujedno ova pretraga je jedna od obaveznih osnovnih pretraga prije svake operacije gdje se primjenjuje anestezija kako bi se ustanovilo da li je srce dovoljno zdravo i funkcionalno da podnese operativni zahvat.

Razlog zašto se radi ekg je i kada osjećate ubrzano lupanje ili preskakanje srca, otežano dišete u stanju mirovanja, ali kod fizičkog opterećenja, te bilo kakvih bolova u predjelu prsa.

Bolesti koje se mogu otkriti ili ukazati na njihovu mogućnost postojanja ovom pretragom su poremećaji srčanog ritma aritmije, postojeći ili prijašnji infarkt miokarda, hipertrofija uvećanje srčanog mišića, upala srčane ovojnice perikarditis, ishemijski poremećaji. Ujedno se mogu otkriti i elektrolitski poremećaji poput hiperkaleminije i hipokalemije, te plućne bolesti kao što su plućna embolija, plućna hipertenzija, no i disfunkcionalnost štitnjače.

Tagovi:

#Ekg #kako #radi #AdresarSporta.rs
Izvorni članak