Lifestyle

Liječnički pregled za vozački što se pregledava

Kako izgleda i što obuhvaća liječnički pregled za vozački?

Prije samog upisa u autoškolu, novi vozač dužan je obaviti liječnički pregled i dobiti Uvjerenje o tjelesnoj kao i duševnoj sposobnosti za upravljanje vozila određene kategorije. Uvjerenje kao takvo vrijedit će samo za one kategorije koje su navedene pri dolasku na sami pregled. Što obuhvaća liječnički pregled za vozački? Zdravstveni pregled će se sastojati minimalno od sljedećih pregleda: Kompletni pregled od strane specijalista medicine rada ili sporta ili od izabranog doktora (radi se anamneza i kompletan status osobe koja pristupa vozačkom).

Izvatka iz liječničkog kartona osobe o kroničnim ili psihičkim bolestima od koje osoba boluje – dostavlja se od strane doktora. Detaljnog i sveukupnog pregleda vida. Psihologijskog testiranja psihičkih sposobnosti osobe. Ponekad osoba može biti upućena na dodatna mišljenja specijalista kako bi se donijela konačna ocjena o zdravstvenoj sposobnosti vozača. Liječnički pregled za vozački ili liječničko uvjerenje vrijedit će narednih 15 mjeseci. Ukoliko osoba ne položi vozački unutar navedenog vremena, tada je potrebno uraditi novi liječnički pregled.

Kada je potrebno napraviti liječnički pregled za vozački?

Liječnički pregled za vozački potrebno je napraviti prije upisa u autoškolu. Svaki novi vozač dužan je obaviti navedeni liječnički pregled kako bi dobio uvjerenje da je tjelesno te duševno sposoban za upravljanje vozila na motorni pogon određene kategorije. Da li novi vozač samostalno mora raditi liječnički pregled za vozački? Danas postoje mnoge autoškole koje upisom kandidata nude mogućnost obavljanja liječničkog pregleda. Što je potrebno donijeti na sami liječnički pregled?

Na liječnički pregled potrebno je donijeti sljedeće: Važeću osobnu iskaznicu, potvrdu liječnika obiteljske medicine o zdravstvenom stanju (radi se o kratkom izvatku iz zdravstvenog kartona), nalaze specijalista (ako postoji redovita kontrola radi određene bolesti, stanja ili moguće ozljede), naočale ili leće ako ih osoba nosi. Liječnički pregled za stjecanje vozačke dozvole uključivat će: Psihološku obradu, ispitivanje vidnih funkcija osobe, klinički pregled od strane specijalista u medicini rada, dodatne pretrage prema indikacijama. Uvjerenje o zdravlju se najčešće dobiva već isti dan nakon završetka pregleda.

Koliko vrijedi liječnički pregled za vozački?

Kada je odrađen liječnički pregled za vozački i kada se dobije liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti ono vrijedi 15 mjeseci od datuma izdavanja. Ukoliko osoba u navedenom roku ne uspije položiti vozački ispit, tada se navedeni pregled ponavlja za ponovno polaganje. Da li je liječnički pregled za vozački detaljan? Zdravstveni pregled takozvanih vozača amatera uključivat će detaljan pregled vidnih funkcija, klinički pregled, psihološku obradu. Dodatne pretrage su moguće ukoliko postoji indikacija od stane specijalista.

Kolika je cijena pregleda za vozačku dozvolu? Cijena za vozača amatera iznosi 50,00 eura (cijena bez dodatnih pretraga koje se mogu vršiti prema potrebi). Nakon odrađenog liječničkog pregleda dobiva se uvjerenje o tjelesnoj i duševnoj sposobnosti vozača da upravlja vozila na motorni pogon za određenu kategoriju. Da li je navedeni pregled nužan za upis u autoškolu? Da. Bez zdravstvenog uvjerenja ne možete započeti autoškolu. Što kada položite vozački, da li je potrebno raditi liječničke preglede? Liječnički pregledi su nužni na svakom produljenju vozačke dozvole.

Tagovi:

#Liječnički #pregled #vozački #što #pregledava
Izvorni članak