Lifestyle

Što znači uputnica d2 – AdresarSporta.rs

Što znači uputnica d2 u vodiču kroz uputnice

Zdravstvo nam je završilo u abecedi, pa tko je pismen valjda će se snaći, ali to i nije uvijek baš tako lako i jednostavno, ali da poštedite svoje noge i ne idete nekoliko puta po ispravnu uputnicu, pogledajte što znači uputnica d2 u vodiću za uputnice koji naravno započinje slovom a. Uputnica za dnevnu bolnicu nosi oznaku d2, odnosi se na jednodnevnu kirurgiju ili nekoj drugoj vrsti liječenja koje traje više od 6, a manje od 24 sata.

Primjeri liječenja koji vam mogu pokazati što znači uputnica d2 su hemodijaliza, kemoterapija, psihijatrijski dnevni bolnički tretman, operacije, mrene, hernije, proširenih vena, karpalnog tunela i liječenje raznim krvnim pripravcima, a ponekada i jednokratna infuzija. Uputnicu d2 izdaje vaš liječnik opće prakse i vrijedi 30 dana od datuma izdavanja, zbog toga što se s ovom uputnicom tek trebate naručiti na bolničkom odjelu na koji ste upućeni i ne možete je prenositi u neku drugu bolničku ustanovu.

Što znače druga slova, a što znači uputnica d2

Sva ta silna slova pacijente mogu zbunjivati, pa razjasnimo što znače druga slova, a što znači uputnica d2, jer imamo četiri grupe uputnica koje zbilja mogu zbuniti. Pod slovom a su razni konzilijarni pregledi, slovo b podrazumijeva bolničko liječenje, slovo c imaju uputnice za specijalističke preglede, a slovo d pokriva ambulantno liječenje. E sada d1 je pravo ambulantno liječenje poput uklanjanja bradavica i drugih kožnih promjena, hemoroida, ambulantna aplikacija lijekova, fizikalna terapija i druge ponavljajuće terapije.

Uputnica d1 upravo zbog ponavljajućih terapijskih postupaka vrijedi 365 dana ili ponavljajućih recepata za neki lijek, što znači uputnica d2 za dnevnu bolnicu nikako ne pokriva duži period od 30 dana. U skupini a uputnica treba razlikovati a1 uputnicu za konzilijarni pregled, a2 uputnicu za kontrolni konzilijarni pregled i a3 uputnicu za neku dijagnostičku pretragu. Prijeoperativna obrada se uglavnom obavlja u domovima zdravlja, a u bolnici se obavlja samo ako drugačije nije moguće, jer se bolnički sustav tako rasterećuje.

Što znači uputnica d2, razlika između bolničkog liječenja i dnevne bolnice

Slovo b pokriva uputnice za bolničko liječenje, nakon otpusta iz bolnice na tu uputnicu se vežu najviše tri interne uputnice za kontrolne preglede unutar 365 dana. Što znači uputnica d2, razlika između bolničkog liječenja i dnevne bolnice je vremenska, dnevna bolnica podrazumijeva terapijske postupke duže od 6 i kraće od 24 sata, dok bolničko liječenje traje određeni broj dana, tjedana pa i duže kod teških bolesnika ili pacijenata u komi, sve uputnice izdaj vaš izabrani liječnik primarne zdravstvene zaštite.

Uputnice s oznakom c se odnose na specijalističku zdravstvenu zaštitu, razvrstane su u c1, c2 i c3, što znači uputnica d2 ne može pokriti. Tako c1 osigurava pregled i obradu u specijalističkoj zdravstvenoj zaštiti, c2 pokriva objedinjeni pregled i obradu kroz hitni bolnički prijem, c3 pokriva prijeoperativnu obradu hitnih ili teško pokretnih pacijenata. Uputnice iz c grupe omogućuju i izdavanje internih uputnica, uvođenju terapija i terapijskih procedura, te izdavanje internih uputnica za kontrolne preglede.

Tagovi:

#Što #znači #uputnica #AdresarSporta.rs
Izvorni članak