Lifestyle

Od kada vrijedi dopunsko zdravstveno osiguranje

Kada počinje vrijediti dopunsko zdravstveno osiguranje?

Ako nemate dopunsko zdravstveno osiguranje jer smatrate da ga možete ugovoriti tek onda kada vam zatreba, potrebno je naglasiti da to nije najpametnija opcija. Naime, ako pokušavate policu ugovoriti dan do dva ili možda tjedan dana prije samog pregleda, naići ćete na problem koji se zove period karence. Što je karenca? Karenca se opisuje kao vrijeme koja mora proći prije nego se krenu primjenjivati sva prava te benefiti kod odabranog dopunskog zdravstvenog osiguranja. Uz pomoć nje izbjegava se zloupotreba police.

Nerijetko se događaju slučajevi kada osoba nemaju policu dopunskog osiguranja, a željeli bi ju ugovoriti baš prije važnog pregleda ili prije nego završe u bolnici i krenu plaćati pretrage. Međutim, sama prava kao i obveze iz ugovora o dopunskom zdravstvenom osiguranju krenut će vrijediti u roku od 15 dana nakon što je sklopljen ugovor. Što ako osoba ima dopunsko zdravstveno osiguranje koje je isteklo?

Iznimno, moguće je ugovoriti dopunsko osiguranje koje će vrijediti odmah, ali samo za osiguranike koji su prethodno imali dogovoreno dopunsko osiguranje kod nekog drugih osiguratelja i koje je isteklo 30 dana prije sklapanja novog ugovora. Dakle, osiguranici koji produljuju policu osiguranja nemaju navedeni period karence i osiguranje se odmah može koristiti.

Kada se može koristiti dopunsko zdravstveno osiguranje?

Dopunsko zdravstveno osiguranje može se krenuti koristiti nakon 15 dana od otvaranja police, nakon što je uplaćena prva premija dopunskog. Usluge po polici mogu se koristiti 16-og dana od datuma kada je polica napravljena. Gdje i kako se može napraviti dopunsko zdravstveno osiguranje? Ako vam se do sada činilo kako vam dodatno zdravstveno osiguranje nije potrebno, razmislite opet. Dobro zdravlje ne mora nužno potrajati, a mišljenje kako ćete ga otvoriti kada vam zatreba nikako nije dobro.

Imajte na umu da navedeni oblik zdravstvenog osiguranja pokriva sve troškove koji su nastali korištenjem zdravstvenih usluga od strane uputnica koje su izdane od vašeg liječnika. Osoba koja nema obavezno zdravstveno osiguranje bez dopunskog obavezna je plaćati participaciju u visini do 20% pune cijene određene zdravstvene usluge. Gdje vrijedi dopunsko? Ono vrijedi isključivo u javnim – državnim ustanovama koje imaju sklopljen ugovor s HZZO-om, a osigurat se mogu sve osobe koje imaju i obavezno zdravstveno osiguranje.

Prostamid - Za zdravu prostatu

Koje troškove pokriva dopunsko zdravstveno osiguranje?

Troškovi koji mogu biti pokriveni uz dopunsko zdravstveno osiguranje su: Participacije od 3.32 eura za specijalističko konzilijarnu zdravstvenu zaštitu, što uključuje dnevnu bolnicu te kirurške zahvate u dnevnoj bolnici. Participacije od 6.65 eura koje vrijede za specijalističku dijagnostiku koja nije na razini same primarne zdravstvene zaštite. Participacije od 6.65 eura za sva ortopedska te druga pomagala koja su utvrđena prema osnovnoj listi ortopedskih te sličnih pomagala.

Participacije od 3.32 eura po danu koje se određuju prema specijalističko konzilijarnu zdravstvenu zaštitu u ambulantnoj fizikalnoj medicini kao i rehabilitaciji kao i za fizikalnu medicinu te rehabilitaciju doma. Participacije od 13.30 eura po danu za razne troškove bolničke zaštite. Participacije od 66.48 eura za dentalna pomagala koja su utvrđena prema osnovnoj listi za dentalna pomagala za osobe u starosti od 18 do 65 godina.

Participacije od 1.33 eura za zdravstvenu zaštitu kod određenog liječnika primarne zdravstvene zaštite. Participacije od 1.33 eura za izdvajanje lijekova po receptu. Što još pokriva dopunsko zdravstveno osiguranje? Osim navedenog, pokriva i B listu lijekova, drugo liječničko mišljenje, bolničku naknadu te kućnu njegu. Zašto je poželjno razmotriti dopunsko zdravstveno osiguranje? Bez njega možete ostvariti potencijalno veliki trošak samog bolničkog liječenja.

Tagovi:

#kada #vrijedi #dopunsko #zdravstveno #osiguranje
Izvorni članak