Lifestyle

Što je termografija – AdresarSporta.rs

Termografija – definicija

Infracrvena termografija je vrsta znanosti infracrvenog snimanja. Termografske kamere se koriste kako bi se opazilo infracrveno zračenje u infracrvenom pojasu oko elektromagnetskog spektra te one mogu stvoriti snimke od tog zračenja, a to još nazivamo i termogramima. Pošto infracrveno zračenje emitira sva prisutna tijela ovisno o njihovoj temperaturi te ih emitira u obliku topline, te ih tako može razaznati u okolini. Ova se tehnika koristi u mnogobrojnim sektorima, te je veoma praktična za razaznaje tijela u mraku i udaljenim prostorima. Količina infracrvenog zračenja se povećava s porastom temperature, te nam stoga termografija omogućava da vidimo promjene u temperaturi subjekta ili objekta, ovisno o tome što se promatra. U termografiji se koriste termografske kamere, te se na zaslonu kamere topli predmeti više ističu naspram hladne pozadine. Topli predmeti variraju od žute preko narančaste sve do crvene boje, dok hladna pozadina varira u nijansama plave boje. Na taj način se može lako prepoznati osobe i životinje na kameri, zbog čega se upotreba termografskim kamera uvelike veže uz vojsku i osiguranje, ali i lov.

Termografija – postupak

Termografija je vrsta znanosti za otkrivanje infracrvenog zračenja koju objekti i subjekti emitiraju u formi topline. Kako bi se termografija mogla razaznati, koristi se termalna kamera u ove svrhe. Postupak i priprema termalne kamere nije kompliciran Prije uporabe termalne kamere, potrebno je provjeriti da je kamera pravilno napunjena i da su sve postavke kamere pravilno konfigurirane. Potrebno je također provjeriti da je kamera u dobrom stanju i da su svi dijelovi u ispravnom radnom stanju. Nakon pripreme opreme, potrebno je podesiti postavke kamere prema vrsti snimanja koji se želi izvesti. Na primjer, ako se snima površina zgrade, potrebno je odabrati postavke koje će najbolje raditi u takvom okruženju. Nakon što ste provjerili i postavili svoju kameru, možete započeti sa snimanjem. Za najbolje rezultate, kamera se drži ravno i usmjerava prema objektu koji se snima. Važno je osigurati dovoljno rasvjete u okruženju kako bi kamera mogla učinkovito snimiti toplinske podatke. Nakon snimanja, snimke prebacite na svoje računalo i provjerite dobivene rezultate.

Termografija – primjena

Termografija je tehnika snimanja infracrvenog zračenja koje objekti emitiraju u obliku topline. Ova tehnika se koristi za mjerenje temperature površina objekata na temelju intenziteta zračenja koje emitiraju. Ovdje se koristi termalna kamera koja ima sposobnost snimanja infracrvenog zračenja u različitim valnim duljinama. Termalna kamera se sastoji od leće koja skuplja infracrveno zračenje s površine objekta i pretvara ga u električni signal koji se prikazuje na zaslonu. Termografsko snimanje može se koristiti u različitim područjima kao što su građevinarstvo, elektroindustrija, medicina, geologija i druge industrije. U građevinarstvu se koristi za otkrivanje toplinskih propuštanja i nepravilnosti u izolaciji, pronalaženje curenja u cjevovodima i različitim instalacijama te otkrivanje nedostataka u zgradama. U elektroindustriji se koristi za otkrivanje pregrijavanja električnih komponenti i dijelova, što može ukazivati na potencijalne kvarove. S druge strane se u medicini koristi za otkrivanje abnormalnih područja u tijelu, kao što su tumori, upale i druga stanja. Dok se u geologiji termografija koristi za otkrivanje toplinskih anomalija u tlu, što može ukazivati na geotermalne izvore ili podzemne vodene tokove.

Tagovi:

#Što #termografija #AdresarSporta.rs
Izvorni članak

Komentariši