Lifestyle

Kako se radi abortus i koliko traje

Što je abortus

Abortus je prekid trudnoće, naziv dolazi od latinskog izraza abruptio graviditatis, a naziva se i pobačaj. Pobačaj nastaje kada dolazi do smrti fetusa pa tijelo žene prirodnim procesom odstranjuje neživo tkivo fetusa zajedno s posteljicom. Može biti izazvan namjerom prekida trudnoće koja nije bila planirana, no može biti i spontana, te tada nazivamo spontani pobačaj. Prekid trudnoće koji se definira kao pobačaj se događa do 28 tjedna trudnoće.

Prekid trudnoće, abortus, koji se želi namjerno prekinuti iako je fetus živ može se zatražiti u medicinskim ustanovama prema željama i odlukama žene koja je u trudnoći do 10 tjedna trdnoće. Nakon ovog perioda se prekid trudnoće do 28 tjedna može napraviti no smatra se da ovakvi prekidi trebaju biti medicinski opravdani.

Svjedoci smo u današnje vrijeme brojnih pobuna na ovaj postupak što od strane vjernika, što od strane liječnika i medicinskih sestara koji se pozivaju na priziv savjesti i odbijaju provoditi postupak pobačaja bez obzira o kojem tjednu trudnoće se radi.

Zašto se radi abortus

Prekid trudnoće ili abortus do 10 tjedna trudnoće se radi temeljem odluke žene koja je trudna, iako je fetus živ i zdrav žena nije spremna na trudnoću iz bilo kojeg razloga. To je neosporivo pravo žene jer ona ima pravo odlučivati o svom tijelu, o svom životu bez obzira na stavove vjernika koji nastoje ukinuti to pravo ženama.

Abortus se radi i zbog drugih razloga koji su medicinskog porijekla. U situaciji kada se treba sačuvati zdravlje žene bez obzira radi li se o fizičkom zdravlju, psihičkom i mentalnom zdravlju. Također kada se radi o trudnoći kojom se riskira život žene ovaj je postupak nužan čak i kada žena želi nastaviti trudnoću nije moguće s nastavkom trudnoće jer bi se time ugrozio život žene.

Ujedno kada se radi o rano otkrivenim kognitivnim poremećajima koje fetus ima ili bolestima koje bi fetus doveo do morbiditeta tokom trudnoće ili nakon porođaja liječnici će preporučiti prekid trudnoće. Ujedno kada se radi o multiploj trudnoći kada postoje prevelik broj fetusa cjelokupna trudnoća se dovodi u povećani rizik pa je potrebno otkloniti određeni broj fetusa koji ne bi imali šanse za zdravi razvoj.

Kako se radi abortus i koliko traje postupak

Postupak abortus se radi ovisno o stupnju trudnoće, a o odabranom postupku će ovisiti koliko dugo će postupak trajati. Kod ranih trudnoća do 12 tjedna najčešće se primjenjuje manualna vakumska aspiracija, MVA metoda kod koje se odstranjuje fetus s posteljicom uz pomoć ručnih instrumenata, ali postoji i električna vakumska aspiracija EVA gdje se koristi električna pumpa.

U trudnoći koja je između 12. i 26. tjedna koristi se kirurška metoda kod koje je potrebna diletacija cerviksa, širenje vrata maternice kako bi se kirurškim instrumentima uklonio fetus. Kiretaža je također kirurški postupak kojim se abortus izvodi kao proces čišćenja stijenke maternice što je i najzdravije za ženu. Svi kirurški postupci se provode pod anestezijom i traju 15 tak minuta.

U kasnijim fazama trudnoće u slučaju medicinski opravdanih razloga postoje metode kojima se izvodi pobačaj, a moguće je i postupak pobačaja histerotomijom. Također se lijekovima može izazvati smrt fetusa, ali i prevenirati da se oplođena jajna stanica usadi u stijenku maternice poznata tableta jutro poslije. Posljedice korištenja lijekova mogu biti mučnine i poremećaji menstrualnog ciklusa.

Tagovi:

#Kako #radi #abortus #koliko #traje
Izvorni članak