Lifestyle

Trevicta – djelovanje, nuspojave, cijena, iskustva

Lijek Trevicta djelovanje

Lijek Trevicta se primjenjuje kao tromjesečna injekcija kod liječenja shizofrenije u odraslih koji su prethodno klinički stabilni na paliperidonpalmitatu kod jedno mjesečne injekcije. Kada su pacijenti koji boluju od shizofrenije jednom stabilni kod mjesečnog liječenja, tada mogu prijeći na liječenje lijekom Trevicta koji se daje jednom u tri mjeseca. Liječnik specijalista će odrediti dozu oba lijeka kod prelaska na ovaj lijek.

Ovaj se lijek daje intramuskularno prema dozi koju će odrediti liječnik specijalista kako bi lijek učinkovito djelovao na bolest shizofrenije. S obzirom da ovaj lijek ima dugotrajno djelovanje kod nekih će se pacijenata učinak vidjeti nakon par mjeseci, no ukoliko pacijent ne reagira dulje vrijeme potrebno je promijeniti lijek i zbrinuti ga hospitalizacijom ako je potrebno.

Prelazak na ovaj lijek s drugih lijekova antipsihotika se ne preporučuje već samo nakon jednomjesečne primjene lijeka paliperidonpalmitata, a ukoliko se prekine terapija ovim lijekom treba uzeti u obzir dugotrajno djelovanje lijeka kako bi se mogli primjenjivati drugi lijekovi antipsihotici.

Nuspojave lijeka Trevicta

Potreban je oprez u terapiji lijekom Trevicta kod osoba koje imaju teški poremećaj u radu bubrega i jetre, te kod starijih osoba. No, ukoliko poremećaj rada bubrega i jetre nije u teškom stanju lijek se može primjenjivati uz istovremene kontrole rada bubrega i jetre. Lijek se nikako ne smije primjenjivati na neki drugi način osim intramuskularno injekcijom jer bi moglo doći do teških nuspojava i predoziranja.

Nuspojave se mogu pojaviti i u obliku alergijskih reakcija na sastojke lijeka, pa ukoliko se to pojavi potrebno je potražiti hitnu liječničku pomoć. Infekcije i poremećaji krvi i limfnog sustava mogu se pojaviti kao nuspojava u terapiji lijekom Trevicta jer ože doći do infekcija gornjih dišnih puteva, mokraćnog sustava, a zbog smanjenog broja leukocita i trombocita mogu se pojaviti anemija, neutropenija.

Parazol - Protiv parazita

Nuspjave se mogu manifestirati i kao probavni poremećaji i poremećaji metabolizma kao smanjen apetit, povećan apetit a s time i smanjenje ili povećanje tjelesne težine, moguća i hiperglikemija, te dijabetička ketoacidoza. Psihički poremećaji i poremećaji živčanog sustava će se manifestirati kao depresija, anksioznost, smanjen libido, sinkopa, parkinsonizam, omaglice, tremor, glavobolje, dijabetička koma, celebralna ishemija i druge brojne bolesti.

Iskustva u terapiji lijekom Trevicta

Iskustva osoba koje su na terapiji lijekom Trevicta su da lijek ima dugotrajno djelovanje i da je primjena jednom u tri mjeseca puno bolja nego dnevna ili mjesečna terapija drugim lijekovima. Potreban je veliki oprez jer ukoliko postoji primjena drugih antipsihotika ova se terapija ne može primjenjivati per propisanog protokola koji prethodi terapiji lijekom Trevicta.

Također su iskustva da se ne može bez liječničkog nadzora prelaziti s terapije ovim lijekom na primjenu drugih antipsihotika jer ovaj lijek ima dugotrajno djelovanje pa prelazak na druge vrste lijekova treba biti strogo kontroliran i doziran.

Iskustva su nekih pacijenata da je u terapiji ovim lijekom došlo do poremećaja vida, ali i sluha i ušnog labirinta. Kod nekih se pacijenata javljaju i srčani poremećaji kao što su tahikardija, sinusna aritmija, te poremećaji krvožilnog sustava i poremećaji dišnog sustava koji se javljaju kroz kašalj, dispneja, piskanje. Kod nekih su se pacijenata pojavili probavni poremaćaji kao što su konstipacija, mučnina, proljev, bolovi u abdomenu, gastritis, pankreatitis, ali i opstrukcija crijeva.

Tagovi:

#Trevicta #djelovanje #nuspojave #cijena #iskustva
Izvorni članak