Zanimljivo

Kako prevesti dokumenta za putovanje mladih atletičara u Rusiju na pripreme?


 

Atletika je kraljica sportova. Oduvek je bilo tako. Objedinjuje više disciplina i traži odličnu fizičku spremnost svakog takmičara. Dečaci i devojčice od malena treniraju i pripremaju se tako da u Srbiji imamo odlične mlade atletičare i nove nade ovog sporta.

Rusija, iako daleko, predstavlja odličnu šansu za pripreme i razvoj atletičarskog sporta pa naši mladi atletičari koriste svaku priliku za tretiranje uz strane trenere i njihove takmičare.

Za putovanje je važno spremiti opsežnu dokumentaciju, a u tome sudski tumač za ruski jezik ima vodeću ulogu.

Šta prevodi sudski tumač za ruski jezik?

U ovoj situaciji sudski tumač prevodi lična dokumenta za ambasadu i sportski savez u Rusiji, prevodi medicinsku dokumentaciju i sve prepiske koje su u formi ugovora i imaju pečate i potpise.

Samo jedno lice je dovoljno za prevod svih dokumenata jer sudski tumač za ruski jezik poznaje jako dobro jezik, da za to ima potvrdu – licencu izdatu od našeg Ministarstva pravde. Uz licencu dobija pečat pa sa njim i svojim potpisom garantuje da su dokumenta na ruskom jeziku verna originalu.

Ambasada Rusije će tražiti da prevod svih dokumenata bude overen, a najpre lične karte mladih atletičara, odobrenje roditelja za putovanje i pasoši. Bez toga se ne može dobiti odobrenje za ulazak u zemlju i važi kako za atletičare tako i za ceo tim koji ga prati: lekare, trenere, predstavnika uprave…

Ruski atletski savez će sigurno tražiti i da sva medicinska dokumentacija bude overena, a sudski tumač ruski jezik toliko dobro zna da može čak i medicinske pojmove prevesti bez problema.

Pored ovih najvažnijih informacija, moguće je da će postojati potreba da sva pisana komunikacija prilikom dogovaranja bude overena, a odnosi se na uslove koje naši treneri zahtevaju, sve posebne napomene i ugovore koje treba da potpišu obe ugovorne strane.

Kada će vam trebati overen prevod sa ruskog na srpski?

Iako nije toliko često, u situaciji kada mladi sportisti putuju radi priprema vrlo je verovatno da će biti potrebno i prevođenje sa ruskog na srpski.

Sudski tumač ruski jezik zna kao maternji i zato može da vrši dvosmeran prevod, a u ovom slučaju će biti potreban i tokom priprema za putovanje, ali i kada se atletičari vrate.

Kao što naši treneri budu slali zahteve i pitanja, tako će i ruski imati svoje uslove, preporuke i zahteve. Važno je da prevod bude overen za sva dokumenta koja se odnose na uslove treniranja, posebne preporuke ili izričite zabrane koje se dobijaju iz Rusije. Jedna pogrešno tumačena reč može da promeni smisao prevoda, a ovo su informacije od ključnog značaja za prijatan boravak i maksimalno iskorišćen trening.

Priprema za putovanje veće grupe ljudi nikada nije jednostavna. Srećom, barem problemi sa nepoznavanjem jezika ne moraju da postoje! Sudski tumač za ruski jezik je jedan od najtraženijih licenciranih prevodilaca. Traže ga naše kompanije za prevod poslovne dokumentacije, uvek ima posla i kod prevoda medicinske dokumentacije, ali je koristan i kod odlazaka naših sportista na pripreme.

Da bi organizacija protekla savršeno, a mladi atletičari brinuli samo o treninzima biće vam neophodan sudski tumač ruskog jezika.

 Izvorni članak

Komentariši