Lifestyle

Što je zigota – AdresarSporta.rs

Zigota – uloga

Zigota je prva stanica koja nastajem oplodnjom muške spolne stanice, i ženske spolne stanice, odnosno spajanjem spermija i jajne stanice. Zigota je stanica koja se sastoji od jedne ćelije i sadrži punu količinu genetskoj materijala koji je potreban za razvoj novog organizma. Nakon što se spoje spermij i jajna stanica, njihove se jezgre stapaju u jednu stanicu. Uloga zigote je pokretanje procesa razvoja novog organizma. Ona je osnovna jedinica iz koje se gradi ljudsko tijelo, a sva tkiva i svi organi se formiraju iz ove stanice. Nakon što se formira ova stanica, počinje se dijeliti na dvije stanice, četiri stanice, osam stanica i tako dalje. Ovaj se proces naziva mitoza. Tokom mitoze se razvijaju različite stanice raznih vrsta, te se neke od njih specijaliziraju za određene funkcije. Stanica ima veoma važnu ulogu kod nasljeđivanja genetskih informacija od oba dva roditelja na buduće potomke. Sadrži sve genetske informacije koje su potrebne za razvoj novog organizma, što uključuje informacije o boji kože, kose, očiju i druge nasljedne osobine.

Zigota – struktura

Zigota je stanica koja se formira nakon spajanja muške spolne stanice, spermije, i ženske spolne stanice, jajne stanice. Zigota se sastoji od tri glavna dijela, a to su jezgra, citoplazma i membrana.

Jezgra zigote sadrži puni niz kromosoma od oba dva roditelja, odnosno sadrži 23 kromosoma od majke i 23 kromosoma od oca. Kromosomi su strukture koje sadrže genetske informacije, koja se prenosi od roditelja do potomka. U zigoti se nalaze genetske informacije od roditelja koje se kombiniraju kako bi se formirao jedinstveni genetski kod novog organizma.

Citoplazma zigote sadrži različite organele, poput mitohondrije i ribosoma, koji su odgovorni za proizvodnju energije i sintezu proteina koji su potrebni za rast i razvoj stanica,

Membrana zigote je tanka vanjska ovojnica koje opkružuje citoplazmu. Ona služi kao fizička prepreka koja štiti unutarnju strukturu stanice i kontrolira što ulazi i izlazi iz stanice. Također sadrži u sebi različite proteine koje omogućuju komunikaciju između stanica.

Zigota – oplodnja

Kod ljudske oplodnje, haploidni spermij, muška spolna stanica, i oslobođena jajna stanica, ženska spolna stanica, se spajaju u jednu diploidnu stanicu koja se naziva zigota, a oplodnja se odvija u jajovodima. Muška spolna stanica prodire kroz membranu od jajne stanice. Iz spermija se oslobađa predjezgra s haploidnim brojem kromosoma, a zatim se ta predjezgra spoji s drugom predjezgrom od jajne stanice i formira se zigota koja ima potpuni broj kromosoma. Zatim slijedi niz mitotičkih dioba sve do ranog zametka s 8 stanica, 16 stanica, 32 stanica, 64 stanica, 128 stanica i tako dalje. Nakon 3 dana nastaje zametni mjehurić koji se sastoji id većeg broja stanica, a on se sastoji od vanjskoj sloja stanica te unutarnje mase stanica iz kojeg se razvija zametak čovjeka. Mjehurić potom bude obložen stanicama te za 7 do 8 dana će se zametak smjestiti u dobro prokrvljenu sluznicu maternice i hrani se iz njene podloge dok se ne razvije posteljica.

Tagovi:

#Što #zigota #AdresarSporta.rs
Izvorni članak

Komentariši