Lifestyle

Što je farmakopeja

Što je tačno farmakopeja?

Farmakopeja se najjednostavnije može opisati kao ljekopis, određena zbirka službenih propisa koji donose način izvedbe, osnovne odredbe, tablične prikaze i važne podatke koji se odnose na metodama ispitivanja ljekovitih tvari.

Uz navedeno, također su prisutne i informacije o gotovim tvarima u lijekovima kao i načinu čuvanja i doziranja. Veći broj današnjih država propisuje svoje vlastite farmakopeje, koje postaju ključi standard za kakvoću određenih medicinskih proizvoda koje neke država nudi.

Farmakopeja je sastavljena sa strane stručnog povjerenstva prema potrebama određene države.

Lijekovi koji se nalaze u navedenoj zbirci se smatraju službenim lijekovima neke države, i kao takvi oni se mogu pronaći na domaćem i inozemnom tržištu lijekova.

farmakopeja
Farmakopeja je sastavljena sa strane stručnog povjerenstva prema potrebama određene države.

Osim klasičnih/industrijskih lijekova, u farmakopeji možemo pronaći i razne pripravke koji mogu pomoći pri terapijskom, dijagnostičkom i rendgenološkom liječenju.

Svaki lijek će proći određena testiranja, što znači da ćemo moći vidjeti njihovu izradu, ispitivanje, čuvanje, doziranje, i na kraju dostupnost potrošaču.

Farmakopeju kao pojam nalazimo još iz doba Hipokrata, kada su prvi puta zabilježeni lijekovi koji su se radili po posebnim propisima.

Danas najčešće primjenjujemo američku, britansku, švicarsku, njemačku, japansku i europsku farmakopeju.

farmakopeja
Farmakopeju kao pojam nalazimo još iz doba Hipokrata

Kada se koristi farmakopeja?

U laboratorijima centralnih bolničkih ljekarni možemo vidjeti izrađivanje galenskih i magistralnih pripravaka koji se koriste za potrebe liječenja bolničkih pacijenata koji imaju posebno određen tretman.

Farmakopeja se može opisati kao temeljni i službeni propis o samoj kvaliteti i izradi, ispitivanju te čuvanju lijekova i drugih ljekovitih tvari.

Farmakopeja se izdaje zakonski i kao takva vrijedi u svakoj državi. Izrađuju se na nacionalnoj, regionalnoj ili internacionalnoj razini.

Hrvatska se danas oslanja na Europsku farmakopeju, i kao takva ona je dostupna u elektronskom obliku i dostupna je za uvid.

Farmakopeje se mogu podijeliti na opći dio, kao i materia medicu. Opći dio će se odnositi na uvod, upute, definicije, osobine te druge isto ako opće propise koji će vrijediti za sve monografije.

Materia medica se odnosi na obuhvaćanje pojedinačnih ljekovitih supstanci (droga) koje su prema zakonu odobrene i uvrštene u farmakopeju.

Hrvatska je još davne 1994 godine prihvatila primjenu svih normi lijekova koji se objavljuju na Europskoj razini farmakopeje.

farmakopeja
Farmakopeja se izdaje zakonski i kao takva vrijedi u svakoj državi. Izrađuju se na nacionalnoj, regionalnoj ili internacionalnoj razini.

Farmakopeja nam donosi magistralne i galenske pripravke

Farmakopeja nam donosi dva važna pojma – magistralni i galenski pripravak. Magistralni lijek će se izrađivati kada postoji individualna potreba za određenog pacijenta. Izrađuje se uz pomoć djelatnih tvari i prema propisu liječnika ili standardnoj recepturi koja će se pronaći u stručnim priručnicima ili farmakopeji.

Ovakva vrsta lijeka će se izdavati u prikladnim farmaceutskim ambalažama koji sadržavaju propisanu signaturu.

Uz navedeno, lijek će sadržavati uputu kao i primjenu za čuvanje lijeka, datum njegove izrade, naziv ljekarne i potpis magistra farmacije koji je određeni lijek i napravio.

Važno je naglasiti kako postoje i prirodni oblici magistralnih pripravaka i oni dolaze u obliku otopina, suspenzije, masti, kreme ili kapima.

Galenski pripravci se s druge strane izrađuju prema provjerenim recepturama koje dolaze iz stručnih priručnika ili prema propisima koji se nalaze u farmakopeji.

Ovakvi lijekovi se izrađuju u manjim serijama i u galenskim laboratorijima. Najčešće je riječ o posebnim očnim kapima, mastima i kremama, čepićima, čajevima. proizvode se bez dodatnih konzervansa i u manjim količinama.

Farmakopeja nam tako donosi niz raznih lijekova koje danas koristimo u određenim situacijama.

Izvorni članak

Preporučujemo da pročitate

Komentariši